ЗА НАС

Пекарата АЛМИКО од Вевчани е пекарска фирма со традиција. Пекарата Алмико е број еден бренд во Македонија.

Ангажирани се 30 вработени со соодветни квалитети кои им овозможуваат навремено и квалитетно да ја завршат работата притоа почитувајќи ги соодветните зададени задачи.

Со цел производите навремено и квалитетно да се произведат и достават до потрошувачите работата е професионално органзирана во сите сегменти.

Производството се изведува во две пекари каде соодветно обучени пекари ги произведуваат производите притоа користејќи современи машини и опрема.